24 ноември 2015 г.

Данъчни декларации

imagesJ20HLR22

Публикувани са декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

11 Ноември 2015
 
Публикувани са двете декларации за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден). Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация:
Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или
Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006).
Вторият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението.
Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.
И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.
Всички условия за прилагане на облекченията може да видите тук.

29 септември 2008 г.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ БАЛАНС КОНСУЛТ 2000

Счетоводна кантора "БАЛАНС КОНСУЛТ 2000" ЕООД  гр. Пазарджик

banner

Офис-счетоводство


Ние, екипът от счетоводители на БАЛАНС КОНСУЛТ 2000 в гр. Пазарджик, сме група от силно мотивирани специалисти, с  икономическо образование, опит и стаж в сферата на счетоводните услуги и консултации. Огромната част от усилията ни са насочени именно към намирането на общ език с всеки един от нашите клиенти, вярвайки, че това е ключът към наистина успешното бизнес партньорство. Стараем се винаги да бъдем гъвкави спрямо изискванията и очакванията на нашите клиенти, като предоставяме иновативни и качествени счетоводни  услуги на цени, изцяло съобразени с техните възможности. А наши клиенти са както стари, утвърдени в своите браншове имена от цялата страна, така и съвсем нови фирми, търсещи своето място на българския и на световния пазар.
В нашата интернет страница можете да откриете, както повече информация относно продуктите и услугите, които предлагаме, така и винаги актуални новини от областта на финансите и счетоводството.Ние Ви гарантираме, че като наш клиент Вие ще получите специално отношение, като към всеки Ваш проблем ние ще подхождаме с нужното внимание и разбиране.
Счетоводното обслужване на Вашата фирма ще бъде поверено на екип от отлични специалисти, готови да откликнат на всяка Ваша нужда. Гарантираме Ви и напълно адекватни с пазарната обстановка цени на счетоводните услуги,каквито, вярваме, няма да откриете на друго място. Предлагаме и специални условия за счетоводно обслужване на стартиращи бизнеси и онлайн магазини. Не  чакайте повече, свържете се с нас!
http://balans-consult.com/